Πήλινοι λύχνοι με ανάγλυφη διακόσμηση απο τα Άβδηρα


Anastasia Tsoka

Πήλινοι λύχνοι με ανάγλυφη διακόσμηση απο τα Άβδηρα

in : Ζ΄ Επιστημονική συνάντηση για την ελληνιστική κεραμική (Αίγιο 4-9 Απριλίου 2005), Athens 2011, pp. 833-842

 

ORIGINAL LINK : https://www.academia.edu/2315749/_

GREC0001