Παλαιοχριστιανικά λυχνάρια στο Βυζαντινό Μουσείο


Ευαγγελία ΙΩΑΝΝΙΔΑΚΗ-ΝΤΟΣΤΟΓΛΟΥ

Παλαιοχριστιανικά λυχνάρια στο Βυζαντινό Μουσείο (Early Christian lamps in the Byzantine Museum)

in Deltion tis christianikis archaiologikis etaireias, 4th sery, 11, 1982-1983, pp. 109-126

ORIGINAL LINK : http://www.deltionchae.org/index.php/deltion/article/view/930/881

GREC0001