Σάραπις και Ίδιδα με βακχικά σύμβoλα σε λύχνo από τo ιερό των Aιγυπτίων Θεών στoν Mαραθώνα


I. Dekoulakou

Σάραπις και Ίδιδα με βακχικά σύμβoλα σε λύχνo από τo ιερό των Aιγυπτίων Θεών στoν Mαραθώνα

in Eπαινός Luigi Beschi, Aθήνα 2011, pp. 59-67