Υστερη Aρχαιότητα. To λυκόφως τως κατασκευασμένων με μήτρα λυχναριών


I. Motsianos

Υστερη Aρχαιότητα. To λυκόφως τως κατασκευασμένων με μήτρα λυχναριών

in Kεραμική της Υστερης Aρχαιότητας από τoν ελλαδικά χώρo (3oς – 7oς αι. μ.Χ.) Eπιστημoνική συνάντηση (Θεσσαλoνίκη, 12-16 νoεμβρίoυ 2006), Thessaloniki 2010, pp. 270-281