Opaiţele de tip „Firmalampen”din colecţiile Muzeului Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova


Florin Topoleanu

Opaiţele de tip „Firmalampen”din colecţiile Muzeului Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova

in Arheologia Moldovei , XXXIII, 2010, p. 151-188

ORIGINAL LINK : https://www.academia.edu/1215700/Opaitele_de_tip_Firmalampen_din_colectiile_Muzeului_Judetean_de_Istorie_si_Arheologie_Prahova

RMNA0001