2013 Metin A Plastic Lamp in Burdur Museum


Hüseyin Metin

Burdur Müzesinden Plastik Bir Kandil / A Plastic Lamp in Burdur Museum

in Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 8 (2013), pp. 105-109

ORIGINAL LINK : https://www.academia.edu/4163036/H._Metin_Burdur_Muzesinden_Plastik_Bir_Kandil_A_Plastic_Lamp_in_Burdur_Museum_Mehmet_Akif_Ersoy_Universitesi_Sosyal_Bilimler_Enstitusu_Dergisi_Sayi_8_2013_105-109

TURK0001