A workshop for imitations of Attic lamps in Marcianopolis


A. Mincev

A workshop for imitations of Attic lamps in Marcianopolis (in Bulgarian)

in Izvestija na Narodnija a muzej-Varna 13 (1977), pp. 166-169