Anticke svetiljke iz Tekije-Transdierna


A. Cermanovic-Kuzmanovic

Anticke svetiljke iz Tekije-Transdierna

in Zbornik Fil. Fak. (Beograd) 17-A (1991), pp. 171-179