Anticke svjetiljke u Arheoloskom muzeju u Zagrebu


Branka Vikic-Belancic

Anticke svjetiljke u Arheoloskom muzeju u Zagrebu

(Katalozi Arheoloskog muzeja u Zagrebu, 2)

Zagreb 1976

Lamps studied: 1136
Pages: 142 pp. 56 pl. Ill. b/w (with German resume)

Vikic 1976