Anticke svjetiljke u Bosni i Hercegovini


Adnan Busuladzic

Anticke svjetiljke u Bosni i Hercegovini / Antique Lamps in the Collections in Bosnia-Herzegovina

Sarajevo 2007

Lamps studied : 318
Pages : 230 , numerous ill. (bilingual BOS/EN)
Editor : Zemaljski Muzej Bosne i Hercegovine
ISBN13: 978-9958-502-04-0

Busuladžić 2007