Broncane svjetiljke iz Arheoloskog muzeja u Zadru


B. Ilakovac

Broncane svjetiljke iz Arheoloskog muzeja u Zadru

in Radovi Instituta Jugoslavenske Akademije Znanosti i Umjetnosti u Zadra 20 (1973), pp.385-412

English resume: Bronze lamps in the Archaeological Museum of Zadar