Kasnoantičke svjetiljke s ranokršćanskim prikazima iz Arheološkog muzeja u Splitu


Vinka Bubić

Kasnoantičke svjetiljke s ranokršćanskim prikazima iz Arheološkog muzeja u Splitu (Late Antique oil-lamps with Early Christian images from the
Archaeological Museum in Split)

in Vjesnik za arheologiju i povijest dalmatinsku 104 (2011), pp. 227-308

ORIGINAL LINK : http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=111932

CROA0001