Lampen und Kerzen im Kult der Antike


Martin P. Nilsson

Lampen und Kerzen im Kult der Antike

in Opuscula Archaeologica VI (Skrifter utgivna av Svenska institutet i Rom) (1950), pp. 96-111