Les llanties de la villa romana de Torre Llauder (Mataró)


J.F. Clariana i Roig

Les llanties de la villa romana de Torre Llauder (Mataró)

in Miscel.lànies Archèologiques de Mataró i El Maresme 1976, pp. 43-78