Ruiz de Arbulo Les llànties (Tarraco)


J. Ruiz de Arbulo

Les llànties

in Un abocador del segle V d.C. en el Fòrum Provincial de Tarraco (Memóries d’Excavació 2, TEDA), Tarragona 1989, pp. 182-189