Les lucernes i la introducció de l’oli al País Valencià


M. Font de Tarradell

Les lucernes i la introducció de l’oli al País Valencià

in Primer congreso de historia del País Valenciano, t. 2, Valencia 1980, pp. 333-337