Casas i Genover, Rocas i Gutiérrez Llànties de la vil.la romana dels Tolegasos. Algunes precisions entorn la seva datació


Josep Casas i Genover, Xavier Rocas i Gutiérrez

Llànties de la vil.la romana dels Tolegasos. Algunes precisions entorn la seva datació

in CYPSELA VII (1989), pp. 71- 86

ORIGINAL LINK : http://www.raco.cat/index.php/Cypsela/article/viewFile/119427/236651

SPAN0001