Casas i Genover, Soler i Fuste Llanties romanes d’Empuries. Materials augustals i alto-imperials


Josep Casas i Genover, Victoria Soler i Fuste

Llanties romanes d’Empuries. Materials augustals i alto-imperials

Monografies Emporitanes 13

Girona, 2006

Lamps studied : 1166
Pages : 364 , numerous ill.
Editor : Museu d’Arqueologia de Catalunya – Catalegs
ISBN: 84-393-7094-6
Fax: +34 972 77 42 60
E-mail: macempuries.cultura@gencat.net

casas_soler_2006