Opaiţe cu cioc triunghiular şi volute în Dacia romană


Simona Regep-Vlascici

Opaiţe cu cioc triunghiular şi volute în Dacia romană

in Doina Benea et al. (eds.), SIMPOZIONUL INTERNAŢIONAL : DACI ŞI ROMANI. 1900 DE ANI DE LA INTEGRAREA, DACIEI ÎN IMPERIUL ROMAN  (Timişoara 24­-26 martie 2006), Timişoara 2006, pp. 176-183

ORIGINAL LINK : http://www.csiatim.uvt.ro/NOU/BHAUT/ro/pdf/2006_art18.pdf

RMNA0001