Opaiţele de seu din Dacia Romană. Producţie locală


Simona Regep-Vlascici

Opaiţele de seu din Dacia Romană. Producţie locală

in Doina Benea et al. (eds.), Dacia în sistemul socio-economic roman Cu privire la atelierele meşteşugăreşti locale, Timisoara 2008, pp. 341-352

ORIGINAL LINK : http://www.csiatim.uvt.ro/NOU/BHAUT/ro/pdf/2008_9_art10.pdf

RMNA0001