Opaiţele ştampilate din necropola romană de incineraţie de la Tăul Corna. Consideraţii preliminare


I. Bocan, A. Ursuţiu, S. Cociş

Opaiţele ştampilate din necropola romană de incineraţie de la Tăul Corna. Consideraţii preliminare

in Cercetări Arheologice 14-15 (2007-08), pp. 203-221