Pottery lamps from Novae (Lower Moesia), 1st-3rd century


M. Cicikova

Pottery lamps from Novae (Lower Moesia), 1st-3rd century (in Bulgarian)

in Izvestija na Narodhija Muzej ot Juzna Balgarija 37 (1987), pp. 153-172