Producţia locală de opaiţe de fier din Dacia Romană


Simona Regep-Vlascici

Producţia locală de opaiţe de fier din Dacia Romană

in Doina Benea et al. (eds.), Dacia în sistemul socio-economic roman Cu privire la atelierele meşteşugăreşti locale, Timisoara 2008, pp. 353-361

ORIGINAL LINK : http://www.csiatim.uvt.ro/NOU/BHAUT/ro/pdf/2008_9_art11.pdf

RMNA0001