Rímská lampa ve sbírce Ústavu pro klasickou archeologii UK


P. Titz

Rímská lampa ve sbírce Ústavu pro klasickou archeologii UK

in Studia Hercynia I, Prague 1997, pp. 65-67