Rimska metalna svjetiljka


B. Ilakovac

Rimska metalna svjetiljka

in Diadora I (1959), pp. 141-146