Rimske keramičke svjetiljke s pečatom Fortis iz Zbirke Muzeja Slavonije Osijek


Zvonimir Marinovic

Rimske keramičke svjetiljke s pečatom Fortis iz Zbirke Muzeja Slavonije Osijek (Roman ceramic lamps with Fortis stamp from the Collection of the Museum of Slavonia Osijek)

in Osječki zbornik, 29 (2010), pp. 79-111

ORIGINAL LINK : http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=140794&lang=en

CROA0001