Rimske oljenke v Sloveniji. Römische Lampen in Slowenien


Z. Subic

Rimske oljenke v Sloveniji. Römische Lampen in Slowenien

in Rei Cretariae Romanae Fautorum Acta XVI (1976), pp. 82-85