Rimske svjetiljke u zbirci Pomorskop i povijesnog muzeja u Rijeci


V. Dautova-Rusevljan

Rimske svjetiljke u zbirci Pomorskop i povijesnog muzeja u Rijeci

in Diadora 5 (1970), pp. 147-160

(Riassunto : La collezione di lucerne romane nel Museo marittimo e storico di Rijeka)