Roman and late antique lamps from the collection of Regional Historical Museum in Pleven


V. Naydenov, N. Torbov

Roman and late antique lamps from the collection of Regional Historical Museum in Pleven

in: Ηρακλεoυς Σωτηρoς θασιων. Izsledvanija v cest na Ilja Prokopov ot prijatelite i ucenicite mu po slucaj negovta 60 godišnina. Studia in honorem Iliae Prokopov sexagenario ab amicis et discipulis dedicata, Tirnovo 2012,  pp. 769-790.