Romeinse Lampen uit Valkenburg Z.H.


J.L. Cleveringa

Romeinse Lampen uit Valkenburg Z.H.

in Jaarverslag van de Vereniging voon Terpenonderzoek XXXIII-XXXVII (1949-1953), pp. 149-165