Ta ellenistika lychnaria tou echinou


M.P. Papakonstantinou

Ta ellenistika lychnaria tou echinou

in E Epistemonikè Synantesè gia ten Ellènistiké Keramiké. Chronologika problemata, kleista synola, ergasteria. Praktika, Athens 2000, pp. 333-344