Ordóñez Agulla Theca lucernaria con inscripción de época tardorrepublicana


S. Ordóñez Agulla

Theca lucernaria con inscripción de época  tardorrepublicana

in Epigraphica 66 (2004), pp. 47-73