Tři pozdně antické lampy z Východních Čech


Jaroslav Jiřík, Jan Jílek

Tři pozdně antické lampy z Východních Čech (Brozany, Staréčivice, Slavhostice) (Three late antiquity lamps of Eastern Bohemia)

in Východočeský sborník historický 16 (2009), pp. 63-76

ORIGINAL LINK : http://www.janjilek.webz.cz/publikace/29.pdf

Czech-Republic_flag