Un prototype de lampe de Durostorum


C. Muşeţeanu

Un prototype de lampe de Durostorum

in Corona laurea. Studii în onoarea Luciei Ţeposu Marinescu, Târgovişte 2005, pp. 343-347