Category Archives: Czech Republic articles

Nález fragment antickich lamp na lokalitya Musov-Burgstall v sezón 1994

Komoroczy, Nález fragment antickich lamp na lokalitya Musov-Burgstall v sezón 1994 Continue reading

Posted in Czech Republic, Czech Republic articles | Comments Off

Rímská lampa ve sbírce Ústavu pro klasickou archeologii UK

Titz 1997: Rímská lampa ve sbírce Ústavu pro klasickou archeologii UK Continue reading

Posted in Czech Republic, Czech Republic articles | Comments Off

Tři pozdně antické lampy z Východních Čech

Jiřík, Jílek 2009: Tři pozdně antické lampy z Východních Čech (Three late antiquity lamps of Eastern Bohemia) Continue reading

Posted in Czech Republic, Czech Republic articles, Online bibliography | Comments Off